Nalazite se u > OPĆI UVJETI
1. Opće odredbe
Ovi Opći uvjeti i upute o smještaju sastavni su dio Ugovora za usluge smještaja u privatnom smještaju koji su sklopljeni između Turističke agencije Crikvenica tourist d.o.o., Trg Stjepana Radića 1c, 51260 Crikvenica, telefon: 051/241-516, tel/fax: 051/ 241-249, e-mail: crikvenica-tourist@tourist.tcloud.hr,OIB: 38113887801, PDV BR:HR 38113887801, radno vrijem: 8-20h
čiji je voditelj poslova: Tereza Ivančić, koja ima ovlaštenje direktora,  (u daljnjem tekstu agencija) i ugovaratelja smještaja (u daljnjem tekstu:putnik).
 Svi podaci i uvjeti obvezuju agenciju i putnika ukoliko u Ugovoru nije definirano drugačije.

2.Sadržaj ponude
Agencija osigurava uslugu prema informacijama objavljenim na dan potvrde rezervacije, te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji, osim u slučaju više sile.

3.Rezervacije i uplate
Upiti i rezervacije smještaja primaju se elektroničkim i telefonskim putem, pismeno ili osobno u poslovnici agencije. Prilikom izvršene rezervacije putnik potvrđuje da je upoznat s ovim Općm uvjetima pružanja usluge smještaja koje je
prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim općim uvjetima postaje pravna obveza kako za gosta tako i za agenciju. Prilikom rezervacije gost je dužan dati sve podatke koje zahtjeva postupak rezervacije. Za rezervaciju usluge potrebno je izvršiti uplatu po predračunu ili dostaviti popunjeni rezervacijski formular osim ako u uvjetima nije drugačije navedeno.

4. Boravišna pristojba
Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, putnik je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Boravišna pristojba propisana Zakonom o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske iznosi 10,00 kn po osobi za odrasle osobe. Mladi od 12. do 18.godina imaju popust od 50% na taj iznos, dok djeca do 12.rođendana ne plaćaju boravišnu pristojbu. Konačan iznos boravišne pristojbe za određenu rezervaciju ovisi o odredištu u Republici Hrvatskoj i terminu boravka, a naplaćuje se prema ovim Općim uvjetima i istovremeno s uplatom konačnog iznosa za smještaj.

5.Cijena usluge
Cijena usluge uključuje osnovnu uslugu kako je opisano uz smještajnu jedinicu iz rezervacije. Posebne usluge su one usluge koje nisu uključene u cijenu smještaja( u opisu smještaja naznačeno "prema dogovoru" ili dodatne usluge koje su ostvarive uz prethodnu najavu) pa ih stoga putnik posebno plaća. Ove usluge se trebaju zatražiti prilikom rezervacije. Cijene usluge su objavljene u EUR. Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena. Putnicima koji su izvršili uplatu po predračunu za određenu rezervaciju, agencija jamči cijenu smještaja navedenu u kalkulaciji temeljem koje su uplatili iznos. Ukoliko se promjena dogodi prije uplate akontacije, agencija se obvezuje obavijestiti gputnika o promjeni cijene. Obje strane su suglasne da agencija ima pravo povišenja cijene najkasnije do 20 dana prije početka putovanja ako je nakon potvrde rezervacije došlo do promjena u tečaju ugovorene valute koje utječu na cijenu putovanja, a za koje nije mogao znati. Putnik ima pravo otkazati rezervaciju ako bi povišenje dogovorene cijene iznosilo više od 10%. U tom slučaju ima pravo na povrat do tada uplačene cijene bez prava na naknadu štete. Cijene navedene u našim ponudama i programima bazirane su na osnovi ugovora s našim partnerima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenim na licu mjesta u objektu u kojem gost boravi, te eventualna razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije. Ukoliko u smještajnu jedinicu dođe više osoba, nego je naznačeno na putnim dokumentima, pružatelj usluga ima pravo uskratiti uslugu nenajavljenim gostima ili prihvatiti sve goste uz nadoplatu nenajavljenih gostiju na licu mjesta.

6. Kategorizacija i opis usluga
Ponuđene smještajne jedinice opisane su prema službenoj kategorizaciji nadležne institucije, te na temelju uvida u stvarno stanje smještaja prilikom objave. Standardi smještaja kod pojedinog mjesta i pojedinih zemalja su različiti i nisu usporedivi.

7.Obaveze agencije
Dužnost agencije je briga o provedbi usluga kao i o izboru pružatelja usluga, te briga o pravima i interesima gosta, sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija će navedene obveze izvršiti u potpunosti i na opisan način osim u izvanrednim okolnostima (točka 2.).

8.Obeze putnika
Putnik je dužan: posjedovati valjane putne isprave,
poštivati carinske i devizne propise države u kojoj je odredište,
pridržavati se kućnog reda u smještajnim jedinicama, te surađivati sa pružateljem usluga u dobroj namjeri,
prilikom dolaska na odredište, pružatelju usluga predati dokument o voucher)čajevima nepoštivanja ovih obveza, putnik snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije, putnik se obvezuje da će ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti uzrokovanu štetu.

9.Dinamika plaćanja rezervacija
100% cijene usluge smještaja po odobrenom upitu
50% cijene usluge smještaja po odobrenom upitu

10. Pravo putnika na promjene i otkaz putovanja
U slučaju da putnik želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učitniti pismeno(e-mailom, faxom). Pod promjenom se smatra promjena broja osoba ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge najkasnije 30 dana prije početka korištenja usluge. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća, te ako putnik zbog toga odustane od potvrđene rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza rezervacije. Promjena smještajne jedinice i svaka promjena unutar 30 dana prije početka rezervacije te tijekom korištenja rezervacije smatra se otkazom rezervacije.
U slučaju otkaza fiksno potvđene rezervacije privatnog smještaja, datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova kako slijedi:

za otkaz rezervacije do 30 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 15% od ukupne cijene rezervacije, a najmanje 15 Eura
za otkaz rezervacije od 29-22 dana prije korištenja usluge, naplaćuje se 30% od ukupne cijene rezervacije
za otkaz rezervacije od 21 do 15 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 40% od ukupne cijene rezervacije
za otkaz rezervacije od 14 do 8 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 80% od ukupne cijene rezervacije
za otkaz rezervacije nakon polaska ili ako se putnik ne pojavi u rezerviranom smještaju, naplaćuje se 100% iznosa ukupne cijene rezervacije

11.Pravo agencije na promjene i otkaz
Agencija zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkolnosti. Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz prethodnu obavijest putniku i to smještajem iste ili više kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je putnik potvrdio rezervaciju. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije ili po cijeni većoj za 15% od cijene uplaćene rezervacije, agencija zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju putnika.
U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćenog smještaja,agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest putniku najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. Putnik u slučaju otkaza rezervacije od strane agencije nema pravo tražiti naknadu štete od agencije.

12.Rješavanje prigovora
Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjerni odštetu tako da priloži pismeni prigovor. Svaki putnik ima pravo prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki putnik-nosilac potvrđene rezervacije,prigovor podnosi zasebno. Putnik je dužan na dan dolaska odmah kod predstavnika pružatelja usluga (vlasnika smještaja) reklamirati neodgovarajuću uslugu i o tome obavijestiti ured agencije u Crikvenici e-mailom: crikvenica-touristVtcloud.hr . Putnik je dužan surađivati sa sa pružateljem usluga i agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na licu mjesta prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija nije dužna uvažiti naknadni prigovor.
Ukoliko ni nakon intervencije na licu mjesta problem nije otklonjen, najkasnije 8 dana po povratku s odmora, putnik je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora agenciji e-mailom ili poštom. Agencija će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 8 dana nakon završetka rezervacije. Dok traje postupak rješenja, a ukupno najviše 14 odnosno 28 dana nakon uklanjanja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe ili druge instiitucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenskom periodu, putnik se odriče prava na tužbu. Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinaciji, te sve ostale slične sitacije i događaje koji mogu uzrokovati nezadovoljstvo putnika, a ne tiču se direktno kvliteta rezervirane smještajne jedinice(npr.:loše vrijeme,loše uređene plaže,prevelike gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.)

13.Zaštita osobnih podataka
Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija se obvezuje da neće osobne podatke putnika iznjeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Osobni podaci putnika čuvati će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Stranka daje privolu da se njezini osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija agencije.

14.Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača
Sukladno čl.8.st.2.Zakona o zaštiti potrošača(Nar.nov.br.79/07;125/07-isp.,79/09 i 89/09-ispr.) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu:
CRIKVENICA TOURIST d.o.o.
Trg Stjepana Radića 1
051/241-249
OIB: 38113887801

15.Napomena
Putnik potvrdom rezervacije i uplatom akontacije odnosno ukupnog iznosa potvrđuje svoju suglasnost sa gore navedenim uvjetima.

16. Nadležno tijelo
Djelatnost turističke agencije podliježe nadležnom tijelu i to: Ministarstvu turizma-Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg Republike Hrvatske 8/1, 10000 Zagreb

17.Nadležnost suda
Putnik i Agencija nastojati će eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora rješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog suda u Rijeci, a mjerodavno pravo biti će Hrvatsko pravo.
Ponuda smještaja

Ova stranica koristi kolačiće za pružanje boljeg korisničkog iskustva. Za nastavak korištenja web stranice kliknite na "Slažem se". Postavke kolačića mogu se konfigurirati u vašem web pregledniku, a više informacija potražite ovdje. Slažem se