Nalazite se u > RIBOLOVNE DOZVOLE
RIBOLOVNE  DOZVOLE RIBOLOVNE DOZVOLE

Mjesto: CRIKVENICADOZVOLE ZA REKREACIJSKI RIBOLOV ZA STRANE I DOMAĆE TURISTE NA MORU

DNEVNE DOZVOLE                60,00  KN          
TRODNEVNE DOZVOLE        150,00  KN
TJEDNE DOZVOLE               300,00  KN             
MJESEČNE DOZVOLE           700,00  KNDozvole su izdane od ministarstva poljoprivrede i ribarstva i ruralnog razvoja te važe za rekreacijski ribolov na području  cijele republike Hrvatske


PRAVILNIK
O REKREACIJSKOM RIBOLOVU NA MORU
Clanak 1.
Ovim Pravilnikom propisuje se:
– nacin obavljanja rekreacijskog ribolova na moru;
– nacin, vrste i kolicine ribolovnih alata i opreme koja se smije rabiti u obavljanju
rekreacijskog ribolova na moru;
– visina naknade za obavljanje rekreacijskog ribolova na moru;
– obrasci i sadržaj dozvola za obavljanje rekreacijskog ribolova na moru.
Clanak 2.
Rekreacijski ribolov na moru smije se obavljati uz uporabu sljedecih vrsta i kolicina
ribolovnih alata i opreme:
1. odmet,
ukupno do dva (2) komada, sa najviše po tri (3) udice na svakom odmetu;
2. kancenica,
ukupno do dva (2) komada, sa najviše po tri (3) udice na svakoj kancenici;
3. povlacni povraz ili panula,
ukupno do dva (2) komada, sa najviše po tri (3) udice na svakoj panuli i
4. povraz s kukom za lov glavonožaca,
ukupno do dva (2) komada.


Datumi upisani u dozvolama oznacavaju pocetak i završetak prava obavljanja rekreacijskog
ribolova:
– od 00.00 sati do 24.00 sata kod dozvola za jedan dan;
– od 00.00 sati prvog datuma (pocetak ribolova) do 24.00 sata zadnjeg datuma (završetak
ribolova) kod dozvola za tri dana, za sedam dana i za trideset dana i
– od 00.00 sati 1. sijecnja (pocetak ribolova) do 24.00 sata 31. prosinca (završetak ribolova)
kod godišnje dozvole
Ponuda smještaja